Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) je součástí Univerzity obrany s působností především v oblasti aplikovaného výzkumu, vědecké a pedagogické činnosti. Pedagogická působnost ÚOPZHN je prioritně zaměřena na pokrytí personálních potřeb chemického vojska AČR, v širším kontextu potom na potřeby státní správy v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.  

Naše oddělení

Oddělení chemické a radiační ochrany

​Komplexně zajišťuje výuku obecných chemických a jaderných disciplín a předmětů profilujících specializaci v oblasti ochrany proti chemickým zbraním a v oblasti ochrany proti jaderným zbraním a radiační ochrany.

Oddělení chemického vojska

Komplexně zajišťuje výuku a výcvik předmětů profilujících velitele jednotek chemického vojska, zejména v oblastech bojového a operačního použití jednotek a útvarů chemického vojska a svazku chemického vojska a speciální techniky a materiálu chemického vojska.