Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Vědecká rada

Předseda

plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc. ÚOPZHN UO

Místopředseda

prof. Ing. Zbyněk KOBLIHA, CSc. ÚOPZHN UO

Člen předsednictva

mjr. doc. Ing. Jiří JANDA, Ph.D. ÚOPZHN UO

Interní členové

pplk. doc. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA ÚOPZHN UO

Ing. Daniel SAS, Ph.D. ÚOPZHN UO

mjr. Ing. Monika HOSKOVCOVÁ, Ph.D. ÚOPZHN UO

prof. RNDr. František CVACHOVEC, CSc. FVT UO

Externí členové

prof. Ing. Emil HALÁMEK, CSc. emeritní profesor – důchodce

prof. Ing. Jiří CABAL, CSc. emeritní profesor – důchodce

prof. Ing. Vladimír PITSCHMANN, CSc. Oritest Praha, s. r. o.,FBI ČVUT v Praze

doc. Ing. Zdeněk SKALIČAN, CSc. důchodce

doc. Ing. Mojmír NĚMEC, Ph.D. Katedra jaderné chemie, FJFI ČVUT v Praze

Ing. Jiří KADLČÁK, CSc. VVÚ, s.p. Brno

Ing. Jiří SLABOTINSKÝ, CSc. DEKONTA

plk. gšt. Ing. Ondřej HAVEL Zahraniční pracoviště, Polsko

plk. gšt. Ing. Vratislav OSVALD JCBRN Defence COE, Vyškov

Stálí hosté

– – – –

Tajemník

Ing. Petr ŽUJA, Ph.D. ÚOPZHN UO