Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Vedení ústavu

Řízení Ústavu OPZHN je uskutečňováno prostřednictvím ředitele ÚOPZHN, jeho zástupce a vedoucích oddělení. Ústav OPZHN se organizačně dělí na dvě oddělení – oddělení radiační a chemické ochrany a oddělení chemického vojska. 

​Funkce​Jméno​Telefon
​Ředitel​plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.​973 452 301
​Zástupce ředitele, vedoucí oddělení chemického vojskapplk. Ing. Kamil Bednář, Ph.D.​973 452 335
​Vedoucí oddělení chemické a radiační ochranyprof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.​973 452 311