Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Zaměření ústavu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) je součástí Univerzity obrany s působností především v oblasti aplikovaného výzkumu, vědecké a pedagogické činnosti. Pedagogická působnost ÚOPZHN je prioritně zaměřena na pokrytí personálních potřeb chemického vojska AČR, v širším kontextu potom na potřeby státní správy v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.  

 

Posláním ÚOPZHN je zejména: 
  • aplikovaný výzkum v oblasti ochrany proti soudobým a perspektivním zbraním hromadného ničení, dalším vojensky významným toxickým sloučeninám a průmyslovým nebezpečným látkám
  • tvorba vědeckých poznatků analytického a prognostického charakteru potřebných pro rozhodování při řízení ochrany AČR proti jaderným a chemickým zbraním, dlouhodobá i operativní analytická činnost v této oblasti
  • rozvoj národních specifických schopností v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) a odpovídajících vědních oborů, koordinace výzkumných aktivit na národní i mezinárodní úrovni
  • vzdělávání personálu pro chemické vojsko a specialistů státní správy, zejména Hasičského záchranného sboru ČR, v problematice OPZHN, v uceleném systému akreditovaného vysokoškolského studia a neakreditovaná odborná příprava domácích i zahraničních specialistů na problematiku OPZHN
  • normotvorná, konzultační, poradenská a expertizní činnost