Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Výuka

V souladu s ustanovením vysokoškolského zákona, požadavky velení chemického vojska na rezortní vzdělávání příslušníků Armády České republiky a zabezpečení vzdělávání zahraničních specialistů v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení se Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení podílí na uskutečňování akreditovaného i neakreditovaného vzdělávání.
 
 

1. Vysokoškolská příprava v akreditovaných formách výuky

Podílí se na realizaci obsahu výuky v modulu Velitel chemických jednotek ve studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.
  
Zabezpečuje přípravu studentů všech studijních programů Univerzity obrany v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Podílí se na realizaci výuky v těchto doktorských studijních programech:
  • Ochrana vojsk a obyvatelstva ve studijním oboru Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim;
  • Ekonomika a management ve studijním oboru Vojenský management.
 

2. Rezortní vzdělávání 

Ústav zabezpečuje odbornou přípravu specialistů chemických odborností ve všech typech kurzů.
 
 

 3. Kurzy pro specialisty zahraničních armád

Ústav se podílí na zabezpečení krátkodobých zdokonalovacích kurzů pro chemické specialisty zahraničních armád v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení a technologií pro její zabezpečení. Ústav se podílí na zabezpečení krátkodobých zdokonalovacích kurzů pro chemické specialisty zahraničních armád v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení a technologií pro její zabezpečení.